Kisnyugdíjasok figyelem – így kérjen kivételes nyugdíjemelést! – itt kérelmezheti!

Ki kérhet kivételes nyugdíj-emelést?

Kizárólag a nyugellátásban részesülő személy.

Kivételes emelés engedélyezhető
az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek
a megváltozott munkaképességű özvegynek,
az árvának,
a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, továbbá


a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek,
akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 75.000,- forintot, és a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt.Kinek nem állapítható meg méltányossági nyugdíjemelés?

Annak a személynek, aki
előzetes letartóztatásban van,
szabadságvesztés büntetését tölti,
szociális intézményben vagy
javítóintézetben van elhelyezve.

Melyek az elbírálás szempontjai?

A kivételes nyugdíjemelés engedé-lyezésénél előnyben kell részesíteni
férfiak esetében a 35 évnél,
nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, vagy
a 70 éven felüli személyt, vagy
az I. illetőleg II. rokkantsági csoportba tartozó személyt, továbbá
azt a személyt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült.

Milyen összegű emelés engedélyezhető?

A kivételes nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, de nem lehet kevesebb annak 10%-ánál (2.850-7.125,- forint).

Az emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Hol terjeszthető elő a kérelem?

A kivételes nyugdíjemelés engedé-lyezésére kizárólag az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor.

Az igénylések benyújtása az erre a célra rendszeresített „Kérelem-adatlap” nyomtatványon történik.

Főszabály szerint kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem az ONYF Központjához nyújtható be.

A nyomtatvány az ügyfélszolgálati irodákban szerezhető be, illetve letölthető az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu). A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

A kérelem elbírálása során kiemelt figyelmet fordítanak különösen azokra a körülményekre, amelyek veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérelmező megélhetését vagy aránytalanul súlyos terhet jelentenek (mint pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, a házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igényelbíráló szerv indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e, szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra is felszólíthatja.

A döntésről a kérelmezőt írásban értesítik.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az ONYF honlapjáról ( http://www.onyf.hu).

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

Van-e jogorvoslati lehetőség?

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Forrás : onyf.hu, kormany.hu

Még több közérdekű cikk itt található: KATTINTS IDE

A teljes cikk itt található:
http://palyazatfigyelo.info/2016/01/24/kisnyugdijasok-figyelem-igy-kerjen-kiveteles-nyugdijemelest-itt-kerelmezheti.php