Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2016 – így juthatsz hozzá!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2016 – így juthatsz hozzá!


KI JOGOSULT RÁ?

1. Abban a családban igényelhető, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2016-ban 39.900 Ft) és:
• a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
• ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
• a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.


2. Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130 %-át (2016-ban 37.050 Ft) és a vagyonuk értéke nem haladja meg
a törvényben meghatározott értéket.
3. Jogosult a családbafogadó gyám. A jogosultságról a jegyző dönt.

HOL IGÉNYELHETEM?
A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri
hivatalánál.

Még több közérdekű cikk itt található: KATTINTS IDE

A teljes cikk itt található: