GYÓGYÍTÓ ZÖLDFŰSZEREK, A FÖLDANYA AJÁNDÉKAI

A középkorban még elképzelhetetlen lett volna nélkülük az orvosi kezelés. Ekkoriban a szerzetesek foglalkoztak a betegek gyógyításával, fontos volt ugyanis számukra, hogy ne csak a lelket, a testet is ápolják – és fordítva, ne csak a beteg testet, hanem a lelket is
. A kolostor adta a gyógyszert: a kertben gyógynövényeket termesztettek, így például zsályát, levendulát, rozmaringot, de az erdők, mezők növényeit ugyancsak begyűjtötték. Tudásuk az antik orvostudomány eredményein, valamint gyakorlati tapasztalataikon alapult. A kolostor mellé nem egyszer kórház épült, ahol a fekvő betegeket állandó megfigyelés alatt tudták tartani. Egyes helyeken csak a rend tagjai számára tartották ezt fenn, de másutt idegen betegek ápolására is lehetőség volt. Az első szerzetes gyógyítók bencések voltak Magyarországon – a pécsváradi kolostor személyzetéhez például 4 betegápoló és 6 fürdőszolga is tartozott –, de rajtuk kívül is akadtak olyan rendek, melyek betegápolással, gyógyítással foglalkoztak. 
A teljes cikk itt található: