Üresen álló lakásokra írtak ki pályázatot! – 5 db lakás pályázható!

Üresen álló lakásokra írtak ki pályázatot! – 5 db lakás pályázható!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve

pályázatot hirdet

állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2015. október 15.
A pályázat beadási határideje : 2015. november 15.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:

Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § i. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:A teljes cikk itt található: